คณะผู้จัดทำ

10440284_599827520116485_5265582051884807599_nนาย พันธกาต์   ขันเปี๊ย
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1

10325389_763735636999322_1600246593563232095_nนางสาว วราภรณ์   วุฑฒยากร
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/2

 

537938_198113957034275_2088391090_nนางสาว ทรงพร   เกตุสุ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/3

179375_403072413099215_619779388_n-e1406716138113-174x300นาย ธนวัฒน์   ลิ่มอิฐ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/2

10349949_857683694265373_2087252771480492726_nนายชโยชา   ชวลิตสุวรรณ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1


ครูที่ปรึกษา

DSC_0616ครู ธวัช   พรมี
ครูผู้สอนวิชาคอมพิวเตอร์

 

AEC by Nanoi School

085-7066925

doctornooy@hotmail.com

โรงเรียนนาน้อย อำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 37

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

กระทรวงศึกษาธิการ

 

 

ใส่ความเห็น